• نمونه ارسال‌ها

    نمونه ارسال‌ها محصولات آماده شده امروز ۱۱ شهریور برای ارسال به مشتریان گرامی ژاو در تصویر ادامه نمایش داده شده است.

  • اجزای کفش چرمی

    اجزای کفش چرمی کیفیت مواد اولیه در تولید کفش‌های چرمی (طبیعی و مصنوعی) مانند هر کالای دیگری تأثیر مستقیم دارد. در این مقاله اجزای مختلف در کفش را که بعضی از آن‌ها دیده می‌شوند و

  • انواع زیره کفش

    انواع زیره کفش هیچ کفشی بدون زیره کامل و نهایی نمیشود.زیره کفش پی و ستون اصلی کفش میباشد. 

تا امشب